Podmínky pro používání webových stránek

Úvod

Tato smlouva upravuje podmínky používání webových stránek www.bolon.cz (dále jen „stránky“) a platí mezi Vámi (dále jen „uživatel“) a IPSAL C.R. s.r.o., se sídlem Soukenická 1189/23, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 49684388 (dále jen „provozovatel“).

Používání těchto stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami používání, které uživatel akceptuje při prvním použití stránek. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami, měl by okamžitě přestat používat tyto stránky.

Ochrana osobních údajů

Provádění zpracování osobních údajů našich uživatelů je v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a se všemi vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů, které jsou v souladu s GDPR.

Více informací o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje našich uživatelů, naleznete v naší zásadě ochrany osobních údajů, která je k dispozici na stránce Informace o zpracování osobních údajů.

Používání cookies

Tyto stránky mohou používat cookies a podobné technologie, které nám umožňují sbírat určité informace o používání stránek. Tyto informace mohou zahrnovat například počet návštěv, nejčastěji navštěvované stránky a další podobné údajů o uživateli, které umožňují vylepšovat funkčnost a uživatelskou zkušenost našich stránek.

Uživatel může své nastavení pro používání cookies změnit nebo zcela zakázat v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že některé funkce stránek mohou být omezeny nebo nefunkční, pokud uživatel cookies zakáže.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel se snaží zajistit, aby informace na stránkách byly správné a aktuální, ale neposkytuje žádné záruky ohledně správnosti, úplnosti nebo aktuálnosti těchto informací. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně toho, že stránky budou vždy přístupné, bez chyb nebo virů, aniž by nějakým způsobem omezovaly zákonné povinnosti provozovatele.

Uživatel přistupuje ke stránkám na vlastní riziko a Provádějící nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené uživateli v souvislosti s použitím nebo neschopností používat stránky.

Odkazy na třetí strany

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, na které se vztahují jiné podmínky používání. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo používání těchto webových stránek třetích stran. Odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro informační účely a uživatelé vstupují na tyto stránky na vlastní nebezpečí.

Změny podmínek používání

Provádějící si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky používání. Aktualizované podmínky používání budou k dispozici na těchto stránkách. Pokračováním v používání těchto stránek po provedení změn se uživatel zavazuje dodržovat nové podmínky používání.

Platnost podmínek používání

Tyto podmínky používání jsou platné a účinné od data uvedeného na začátku tohoto dokumentu a platí až do jejich změny nebo zrušení provozovatelem.

Kontaktní informace

Pokud má uživatel jakékoliv dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám používání, může se obrátit na Provádějícího pomocí kontaktních informací uvedených na těchto stránkách.

Děkujeme za používání našich webových stránek.

1.1.2023